Zapytanie ofertowe – stal w prętach…

Przetarg rozstrzygnięto – wygrała firmaBowim S.A.” – 41-200 Sosnowiec    ul. NIWECKA 1E      NIP 645-22-44-873″

14.12.2015r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

„Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 01 – Projekt B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Tytuł projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

 

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę stali zbrojeniowej żebrowanej w prętach w odcinkach L=14mb:

 

Towar J.m. Ilość
1 KLASA A-IIIN 16 MM – stal walcowana A IIIN o średnicy 16 mm w odcinkach 14mb     B500B, B500S lub (EPSTAL B500SP) kg 60000
2 KLASA A-IIIN 20 MM – stal walcowana A IIIN o średnicy 20 mm w odcinkach 14mb      B500B, B500S lub (EPSTAL B500SP) kg 80000
3 KLASA A-IIIN 25 MM – stal walcowana A IIIN o średnicy 25 mm w odcinkach 14mb      B500B, B500S lub (EPSTAL B500SP) kg 20000

 

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

 

Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz