Zapytanie ofertowe – dostawa podkładów perforowanych Calenberg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach:Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji  pilotażowej/demonstracyjnej”  w  ramach  I  Osi  priorytetowej  „Wsparcie  prowadzenia  prac  B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014  –  2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:
„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem  zapytania  jest  przygotowanie  oferty  na  „dostawę  podkładów  perforowanych Calenberg  wg.  załączonej specyfikacji”  do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego  w Polsce „wysokosprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.”

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  790
- email : r.michalski@budizol.com.pl,

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

3. Dokumentacja : Pobierz