Zapytanie ofertowe – Kruszywa

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Przetarg na dostawę kruszywa wygrała firma „PHU Proton Andrzej Proszek”,  Cicho 15,  66-000 Świdnica

06.11.2015r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę „loco zasiek” kruszywa (grysu granitowego lub granodiorytowego) w frakcjach 2-8 mm i 8-16 mm do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Zapytanie ofertowe odnosi się do zakupu kruszyw w ilościach:

- kruszywo 2-8 mm – 900 ton

- kruszywo 8-16 mm – 1300 ton

 

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  791
- email : j.marciniak@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

3. Specyfikacja materiałowa : Pobierz