Zapytanie ofertowe – haki

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę haków

Wygrała firma  Centrum Opracowań MALENIEC Sp. z o.o.; Maleniec 52; 26-242 Ruda Maleniecka

11.04.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na :

 

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę (loco Włocławek ul. Toruńska197)

 

Nazwa towaru J.m. Ilość
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 20 szt 120
Hak gwintowany falowy forma krótka Rd 20 szt 192
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 30 szt 24
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 36 szt 240
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 42 szt 216
Hak gwintowany płaski Rd 30 szt 48
Hak gwintowany płaski Rd 36 szt 72
Dybel montażowy M16x80 szt 600

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz