Zapytanie ofertowe – listwy VS

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę listew VS

Wygrała firma  Kontakt-SK, s.r.o;  Staškov 1033; 023 53 Staškov; Slovakia

11.04.2016r.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na :

 

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę (loco Włocławek ul. Toruńska197)

 

Nazwa towaru J.m. Ilość
LISTWA VS 20/300 mb 780
LISTWA VS 50/300 mb 600
LISTWA VS 100/300 mb 600

 

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

Zapytanie ofertowe – haki

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę haków

Wygrała firma  Centrum Opracowań MALENIEC Sp. z o.o.; Maleniec 52; 26-242 Ruda Maleniecka

11.04.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na :

 

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę (loco Włocławek ul. Toruńska197)

 

Nazwa towaru J.m. Ilość
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 20 szt 120
Hak gwintowany falowy forma krótka Rd 20 szt 192
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 30 szt 24
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 36 szt 240
Hak gwintowany falowy forma długa Rd 42 szt 216
Hak gwintowany płaski Rd 30 szt 48
Hak gwintowany płaski Rd 36 szt 72
Dybel montażowy M16x80 szt 600

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

Zapytanie ofertowe – dostawa łączników balkonowych

 

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę łączników balkonowych.

Wygrała firma FORBUILD S.A.;  ul. Górna 2a;   26-200 Końskie

05.04.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na :

 

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę (loco Włocławek ul. Toruńska197)

 

Nazwa towaru J.m. Ilość
TARAS T4   (komplet akcesoriów)  szt. 5
TARAS T2   (komplet akcesoriów)  szt. 12
TARAS T3   (komplet akcesoriów)  szt. 5
BALKON B1 (komplet akcesoriów)  szt. 30
BALKON B2 (komplet akcesoriów)  szt. 10

 

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

3. Dokumentacja : Pobierz

Zapytanie ofertowe – dostawa wełny skalnej

 

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę wełny skalnej.

Wygrała firma SIG Sp. z o.o. oddział Toruń; ul. Waryńskiego 19;  87-100 Toruń

07.03.2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na Dostawę wełny skalnej do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

Zapytanie ofertowe – dostawa styropianu

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę styropianu.

Wygrała firma POLINOVA IZOLACJE Sp. z o.o.;  ul. Ondraszka 27;  40-857 Katowice

07.03.2016r.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na Dostawę styropianu do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

Zapytanie ofertowe – dostawa podkładów perforowanych Calenberg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach:Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji  pilotażowej/demonstracyjnej”  w  ramach  I  Osi  priorytetowej  „Wsparcie  prowadzenia  prac  B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014  –  2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:
„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem  zapytania  jest  przygotowanie  oferty  na  „dostawę  podkładów  perforowanych Calenberg  wg.  załączonej specyfikacji”  do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego  w Polsce „wysokosprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.”

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  790
- email : r.michalski@budizol.com.pl,

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

3. Dokumentacja : Pobierz

Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa kompletnych rozdzielnic elektrycznych

Rozstrzygnięcie przetargu

W związku z ogłoszonym w dniu 28.01.2016 roku na stronie internetowej www.budizol.com.pl zapytaniu oraz pisemnym zwróceniu się do trzech potencjalnych oferentów z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę kompletnych rozdzielnic elektrycznych dla budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielo-mieszkaniowego, lokalizacja budowy Warszawa realizowanego w ramach: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, tytuł projektu: „Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności” ofertę złożyło 7 firm. Kryteria formalne i merytoryczne spełniło pięć firm, a największą ilość punktów uzyskała firma ELMEHURT Spółka Jawna.

W związku z powyższym ELMEHURT Spółka Jawna jest firmą, która otrzyma zamówienie na zrealizowanie przedmiotu ofertowania.

Pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

“Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Tytuł Projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na wykonanie i dostawę kompletnych rozdzielnic elektrycznych dla budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego. Lokalizacja budowy Warszawa.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  787
- email : t.duklas@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie : Pobierz

3. Dokumentacja : Pobierz

Zapytanie ofertowe – siatka zbrojeniowa

 

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę siatki zbrojeniowej. Wygrała firma „PROMET Sp. z o. o.”, ul. Waryńskiego 32-36, 36-300 Grudziądz.

17.02.2016r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę siatki zbrojeniowej do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

Zapytanie ofertowe – plastyfikator i napowietrzacz

 

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę plastyfikatora i napowietrzacza. Wygrała firma „MC-Bauchemie Sp. z o. o.”, ul. Pradzynskiego 20, 63-000 Środa Wielkopolska.

04.02.2016r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę (loco Włocławek ul. Toruńska197)

  • Plastyfikator Powerflow 2695 – 3000kg
  • Napowietrzacz Air 202             – 220kg

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Miejscem dostawy jest zakład produkcyjny Budizol Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

 

Zapytanie ofertowe – kruszywa i piasek

 

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kruszywa i piasku. Wygrała firma „KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. MROCZEK, T. SZCZEPAŃSKI Sp. J.”, Parsęcko 98B, 78-400 Szczecinek

04.02.2016r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę „loco zasiek” kruszywa w frakcji 2-8 mm, kruszywa w frakcji 8-16 mm i piasku 0-2mm 

Zapytanie ofertowe odnosi się do zakupu kruszywa i piasku w ilościach:

  • Kruszywa w frakcji 2-8 mm   – 675 ton
  • Kruszywa w frakcji 8-16 mm – 920 ton
  • Piasku 0-2mm                         – 1144 tony

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Miejscem dostawy jest zakład produkcyjny Budizol Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

3. Specyfikacja materiałowa kruszywa : Pobierz