Kontakt

Dane kontaktowe osób, które udzielą Państwu odpowiedzi na pytania, znajdują się w treści poszczególnych ogłoszeń.

SIEDZIBA GŁÓWNA

Budizol Sp. z o.o. S.K.A

87-800 Włocławek
ul. Komunalna 8

Sekretariat

ul. Komunalna 8
tel. +48 54 230 38 00
fax +48 54 230 38 01
e-mail: poczta@budizol.com.pl

ul. Witosa 2
tel. +48 54 230 39 00
fax +48 54 230 39 01
e-mail: biuro@budizol.com.pl


Sąd rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000371338, NIP 888 290 54 85, Kapitał zakładowy 18 859 830 zł