Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa kompletnych rozdzielnic elektrycznych

Rozstrzygnięcie przetargu

W związku z ogłoszonym w dniu 28.01.2016 roku na stronie internetowej www.budizol.com.pl zapytaniu oraz pisemnym zwróceniu się do trzech potencjalnych oferentów z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę kompletnych rozdzielnic elektrycznych dla budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielo-mieszkaniowego, lokalizacja budowy Warszawa realizowanego w ramach: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, tytuł projektu: „Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności” ofertę złożyło 7 firm. Kryteria formalne i merytoryczne spełniło pięć firm, a największą ilość punktów uzyskała firma ELMEHURT Spółka Jawna.

W związku z powyższym ELMEHURT Spółka Jawna jest firmą, która otrzyma zamówienie na zrealizowanie przedmiotu ofertowania.

Pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

“Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Tytuł Projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na wykonanie i dostawę kompletnych rozdzielnic elektrycznych dla budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego. Lokalizacja budowy Warszawa.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  787
- email : t.duklas@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie : Pobierz

3. Dokumentacja : Pobierz