Dostawa materiałów – prefabrykaty żelbetowe (6 przetargów)

CEMENT

Wybór oferty:

Protokół skrócony z wyboru oferty (MZ CM)

Dokumentacja:

Z1 – Formularz ofertowy (MZ CM)

Z2 – Tabela elementów składowych (MZ CM)

Z3 – Specyfikacja działań (MZ CM)

Z4 – Oświadzenie o spełnianiu warunków (MZ CM)

Z5 – Wzór Umowy na zamówienie towarów (MZ CM)

Z5.1 – Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy (MZ CM)

Z5.2 – Zalącznik nr 2 – Zgłoszenie reklamacyjne (MZ CM)

Z5.3 – Harmonogram dostaw (MZ CM)

Z6 – Oświadczenie o braku powiązań (MZ CM)

ZO – Zapytanie ofertowe (MZ CM)

CHEMIA

Wybór oferty:

Protokół skrócony z wyboru oferty (MZ CH)

Dokumentacja:

Z1 – Formularz ofertowy (MZ CH)

Z2 – Tabela elementów składowych (MZ CH)

Z3 – Specyfikacja działań (MZ CH)

Z4 – Oświadzenie o spełnianiu warunków (MZ CH)

Z5 – Wzór Umowy na zamówienie towarów (MZ CH)

Z5.1 – Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy (MZ CH)

Z5.2 – Zalącznik nr 2 – Zgłoszenie reklamacyjne (MZ CH)

Z5.3 – Harmonogram dostaw (MZ CH)

Z6 – Oświadczenie o braku powiązań (MZ CH)

ZO – Zapytanie ofertowe (MZ CH)

KRUSZYWA

Wybór oferty:

Protokół skrócony z wyboru oferty (MZ KR)

Dokumentacja:

Z1 – Formularz ofertowy (MZ KR)

Z2 – Tabela elementów składowych (MZ KR)

Z3 – Specyfikacja działań (MZ KR)

Z4 – Oświadzenie o spełnianiu warunków (MZ KR)

Z5 – Wzór Umowy na zamówienie towarów (MZ KR)

Z5.1 – Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy (MZ KR)

Z5.2 – Zalącznik nr 2 – Zgłoszenie reklamacyjne (MZ KR)

Z5.3 – Harmonogram dostaw (MZ KR)

Z6 – Oświadczenie o braku powiązań (MZ KR)

ZO – Zapytanie ofertowe (MZ KR)

ŁĄCZNIKI

Wybór oferty:

Protokół skrócony z wyboru oferty (MZ ŁC)

Dokumentacja:

Z1 – Formularz ofertowy (MZ ŁC)

Z2 – Tabela elementów składowych (MZ ŁC)

Z3 – Specyfikacja działań (MZ ŁC)

Z4 – Oświadzenie o spełnianiu warunków (MZ ŁC)

Z5 – Wzór Umowy na zamówienie towarów (MZ ŁC)

Z5.1 – Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy (MZ ŁC)

Z5.2 – Zalącznik nr 2 – Zgłoszenie reklamacyjne (MZ ŁC)

Z5.3 – Harmonogram dostaw (MZ ŁC)

Z6 – Oświadczenie o braku powiązań (MZ ŁC)

ZO – Zapytanie ofertowe (MZ ŁC)