Zapytanie ofertowe – dostawa betonu towarowego…

 Przetarg rozstrzygniętoWygrała firma „Spółką LAFARGE Kruszywa i BETON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

„Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 01 – Projekt B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Tytuł projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

 

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest dostawa betonu towarowego dla wykonanie robót żelbetowych: płyty dennej, zbiornika na wodę deszczową i rampy zjazdowej, konstrukcji budynku słupów, belek i stropów w budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  787
- email : t.duklas@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz