Zapytanie ofertowe – Rozbiórka budynku

Rozstrzygnięto przetarg - Wygrała firma P.W. “JAN-POL”


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

 

“Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Tytuł Projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

 

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na„ Rozbiórkę budynku parterowego garażowego z wywiezieniem i utylizacją materiałów oraz wykonanie wykopu z wywiezieniem urobku kondygnacji -1 pod budynek wielorodzinny w ścianie szczelinowej dla budowy budynku demonstratora

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  787
- email : t.duklas@budizol.com.pl

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe – rozbiórka budynku : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie - rozbiórka budynku : Pobierz

4. Opis zakresu : Pobierz

3. Dokumentacja badań podłoża : Pobierz

4. Przekrój budynku architektura : Pobierz

5. Rzut kondygnacji -1 archtektura : Pobierz

Spakowane dokumenty w jednym pliku, archiwum (.zip) : Pobierz