Zapytanie ofertowe – oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 57 zunifikowanych łazienek oraz jednej toalety

Przetarg nie aktualny – zrezygnowano z łazienek prefabrykowanych w budynku.


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

 

“Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 01 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Tytuł Projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

 

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na wykonanie, dostawę oraz montaż 57 zunifikowanych łazienek oraz jednej toalety do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysokosprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego…

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 516 176  787
- email : t.duklas@budizol.com.pl

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe – łazienki : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie – zał  nr 1 i 2 łazienki prefabrykowane : Pobierz

3. Zał 3 – pełny : Pobierz

4. Zał 4 – łazienka – rozwinięcia ścian : Pobierz

5. Zał 5_łazienka – rzuty : Pobierz

Spakowane dokumenty w jednym pliku, archiwum (.zip) : Pobierz