Zapytanie ofertowe – kruszywa i piasek

 

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę kruszywa i piasku. Wygrała firma „KOPALNIA SUROWCÓW MINERALNYCH S. MROCZEK, T. SZCZEPAŃSKI Sp. J.”, Parsęcko 98B, 78-400 Szczecinek

04.02.2016r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 ogłoszonego przez : NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Tytuł Projektu:

„Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę „loco zasiek” kruszywa w frakcji 2-8 mm, kruszywa w frakcji 8-16 mm i piasku 0-2mm 

Zapytanie ofertowe odnosi się do zakupu kruszywa i piasku w ilościach:

  • Kruszywa w frakcji 2-8 mm   – 675 ton
  • Kruszywa w frakcji 8-16 mm – 920 ton
  • Piasku 0-2mm                         – 1144 tony

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Miejscem dostawy jest zakład produkcyjny Budizol Sp. z o.o. przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku.

Wykonawca wykona przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz

3. Specyfikacja materiałowa kruszywa : Pobierz