Zapytanie ofertowe – stal w kręgach…

Przetarg rozstrzygnięto – wygrała firma „Tom2Sp. z o.o.” –70-812 Szczecin      ul. Pomorska 112    NIP 955-000-86-03

14.12.2015r


ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planem realizacji przedsięwzięcia i wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu

„Oś priorytetowa 01 – WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 01 – Projekt B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 02 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Tytuł projektu:

Demonstracja technologii prefabrykacji o wysokich parametrach jakości oraz energooszczędności”

Budizol Sp. z o.o. SKA zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na następujących warunkach:

Zamawiający:

BUDIZOL Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Włocławku (87 – 800) przy ulicy Komunalnej 8

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie oferty na dostawę stali zbrojeniowej żebrowanej w kręgach:

Towar J.m. Ilość
1 KLASA A-IIIN 6 MM – KRĘGI – stal walcowana w kręgu A IIIN o średnicy 6 mm kg 10000
2 KLASA A-IIIN 8 MM – KRĘGI – stal walcowana w kręgu A IIIN o średnicy 8 mm       B500B/K500B-KR kg 20000
3 KLASA A-IIIN 10 MM – KRĘGI – stal walcowana w kręgu A IIIN o średnicy 10 mm   B500B/K500B-KR kg 60000
4 KLASA A-IIIN 12 MM – KRĘGI – stal walcowana w kręgu A IIIN o średnicy 12 mm   B500B/K500B-KR kg 120000

do budowy budynku demonstratora, tj. pierwszego w Polsce „wysoko sprefabrykowanego” budynku wielomieszkaniowego.

Dostawca dostarczy przedmiot Zamówienia w zakresie i w sposób określony w zapytaniu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami.

Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w sekcji „Dokumenty do pobrania”, poniżej w treści ogłoszenia.

Dane kontaktowe :

- tel. kom. : +48 512 015 770
- email : e.adamkowska@budizol.com.pl

 


 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe : Pobierz

2. Formularz ofertowy + oświadczenie  : Pobierz